Höstterminen har startat

Nu går Rusta projektet in på sitt sista år och vi skall nu knyta ihop och förpacka det vi lärt oss under dessa spännande år.

Nytt för studenterna i höst är, att vi nu sätter igång med ”mattestöd” en gång i veckan i den lokal vi har till förfogande. Det kommer att vara en ny ut examinerad civilingenjör lärare som kommer stå för stödet. Vi kommer även erbjuda andra asperger studenter som inte är inskrivna i Rusta, att ta del av detta erbjudande.

 

Att studera taktiskt 17 feb

KTH -studenterna Mikael Ståhl och Tam Vu går sista året på civilingenjörsprogrammet Civilingenjör och lärare. De är också mentorer för studenter med funktionsnedsättning på KTH.

Vi i Rusta-projektet engagerade dem i att en andra gång presentera tips i studieteknik för de studenter som ville. Denna gång var fokus att ge tips hur man kan studera taktiskt sista veckan innan en tentamen och få tips att prova för att hitta sin egen studieteknik.

Sju studenter närvarade under den nästan 2 timmars informella föreläsningen (vid förra föreläsningen kom fyra studenter). Det gavs möjlighet at ställa frågor under tiden vilket studenterna också gjorde. Tack Mikael och Tam för ert engagemang!

Studenterna erbjuds ytterligare föreläsning i studieteknik i vår om de vill, med tema de själva kan bestämma utifrån deras behov.

Nytt möte med Lena Henrikson

I tisdags träffade vi Lena (redaktör) igen för att fortsätta med storyboardingen kring vår handbok/informationsskrift som riktar sig till studenter med Asperger.

Projektet brainstormade tillsammans med Lena och allt eftersom framträdde detaljer ur det utökade stöd som RUSTA erbjuder ”sina” studenter.

Vi upptäckte och påmindes om framgångsfaktorer i arbetet för och tillsammans med ”våra” studenter.

Vi ringade in en del potentiella studieutmaningar och funderade på vad som kan underlätta att känna till om akademiska studier för studenter med AS.

Tack för den här gången Lena – vi ses snart igen!

Storyboard.jpg

 

 

 

Möte med mentorer

Rusta bjöd i både måndags och tisdags in mentorer som stöttar studenter med asperger till ett möte, detta som ett led i processen att samla in material till de hand/metod böcker som ska tas fram under detta år. En av böckerna skall vända sig till mentorer som stöttar studenter med asperger.

Det var oerhört uppskattat och värdefullt för projektet att få ta del av dessa mentorers  tankar och erfarenheter kring sitt mentorsstöd.

Mentorer 2.jpg