Avslutningsfest för Rustas studenter

Igår 10 maj hade Rusta-projektet inbjudit till avslutningsfest på KTh för studenterna som deltagit i projektet. Syftet var att visa vår uppskattning att vi fått lära känna dem och lära från dem för projektets och egen del. Fyra studenter kom till Brinellvägen 8 och dess fantastiska utsikt över Stockholm och vi njöt av dryck och gott tilltugg.

img_54072-e1494487861431.jpg

Vy över Stockholm från takterrassen

Som vanligt bjöds på spännande samtal med studenterna och reflektioner över studier och livet.

 • En önskemål från studenterna är att hitta former nya former att fortsätta träffas studenter i mellan även efter Rusta avslutas. Ett alternativ som togs upp var att undersöka möjligheten att starta en kårförening på KTH och vad som krävs. Monica, samordnaren från Rusta och KTh, tog på sig att kontakta Studentkåren för möte.
 • Ett förslag från en student var att att skapa plats på någon av högskolans digitala plattformar för studenter att dela med sig av tips från projektet och andra studenter tex rörande studieteknik. På så sätt skulle projektets lärdmar kunna kunna tas till vara och ”leva vidare”.
 • Studenterna är inbjudna till Rusta- projektets temadag 170522, då bland annat två av studenterna i Rusta ska tala om deras erfarenheter av studier.

Vi vill å Rustas vägnar tacka våra fantastiska studenter som vi fått möjlighet att lära känna och lära oss från i  projektet!!

Genom Jörgen och Monica

Annonser

Nicklas Mårtensson presenterar RUSTA-projektet.

Nicklas Mårtenson presenterar RUSTA på riksmötet

I slutet av april presenterades RUSTA-projektet av Autism- och Aspergerförbundets kanslichef, Nicklas Mårtensson. Förbundet hade då bjudit in till riks- och representantskapsmöte och samtliga 24 distrikt och deras representanter fanns på plats för att lyfta angelägna föreningsfrågor.

Autism- och Aspergerförbundet driver sedan augusti 2014 det treåriga RUSTA-projektet i samarbete med Misa AB och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Allmänna Arvsfonden finansierar projektet som bedrivs på KTH och avslutas den sista juli 2017.

Under tre år har projektet stöttat studenter med Aspergers syndrom genom att erbjuda ett utökat stöd som komplement till det pedagogiska stöd som KTH redan erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Det utökade stödet har bestått av individuella samtal, studentträffar och mattestöd. RUSTA-studenterna har även haft tillgång till en avskild lokal där de haft möjlighet att vila från intryck. I lokalen finns det studieplatser och ett litet kök där man haft möjlighet att äta egen medhavd lunch. Lokalen har varit mycket uppskattad av projektets studenter!

Projektet kommer att samla sina erfarenheter i tre projektskrifter. Två praktiskt orienterade skrifter som innehåller tips och råd till 1) studenter med Aspergers syndrom och den andra vänder sig till 2) mentorer som stöttar studenter med Aspergers syndrom. Den tredje skriften riktar sig till högskolor och universitet och är tänkt att vara en inspiration och vägvisare för de lärosäten som är intresserade och angelägna av att arbeta ännu mera tillgängligt! Samtliga projektskrifter kommer att finnas tillgängliga för kostnadsfri nedladdning via samtliga samarbetspartners hemsidor.

Den 22 maj anordnar projektet en temadag: ”Behöver universitet och högskolor blir bättre på att stötta studenter med Aspergers syndrom”. För mer information och anmälan, klicka på länken. http://www.autism.se/konferenser

 

Rusta intervjuad av tidningen Sveriges Ingenjörer

Torsdagen den 4 maj var journalisten Karin Virgin från tidningen Sveriges Ingenjörer på KTH och intervjuade Rusta-projektets Monica Barsch och Rusta-studenten Jacob. Syftet med intervjun vara att få höra hur det är att studera till ingenjör på KTH med asperger och vilket stöd som finns att få.

Artikeln kommer i juni 2017, så håll ögonen öppna!

Sveriges Ingenjörer är ett svenskt fackförbund och intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer inom Saco. Förbundet har cirka 145 000 medlemmar och är Sacos största förbund.

Logotyp

Länk till fackförbundet: www.sverigesingenjorer.se och medlemstidningen: www.ingenjoren.se

 

 

 

Konkret om stress, Rusta 28 apr 2017

Rusta- projektet hade i fredags 28 april åter igen engagerat psykologen Bella Stensnäs för att tala om stresshantering för studenterna i projektet på KTH.

Bildresultat för bella stensnäs

Bella föreläste för ca 3 månader sedan för Rusta och denna gång var temat att mer konkret visa vad man själv kan göra för att hantera stress, med fokus på övningar och självreflektion. Trots att det var fredag eftermiddag innan Valborg närvarade sju studenter och sex personal från KTH.

Efter en kort teoretisk genomgång fick studenterna bland annat:

 • Reflektera genom övning hur de kan energibalansera för att förebygga stress.
 • Hur man kan lära sig att själv märka tecken på att man är stressad.
 • Reflektera och identifiera problemsituationer och stresstrategier.
 • Ta del av en övning i medveten närvaro som Bella höll i.

Vi i Rusta tackar återigen Bella för en intressant och givande praktisk föreläsning!

Rusta genom Jörgen

Karriärsutveckling med KTH Karriär 170207

Som del av Rusta- projektets erbjudande till våra studenter hölls en informativ och spännande föreläsning kring temat karriär under och efter studier.

Föreläsare var Elin Fellers på KTH karriär, tillhörande avdelningen för studentservice och fem närvarande studenter fick reda på vad som menas med karriärsutveckling. Vilket enligt Elin kort och gott handlar om att ta reda på vad man behöver för att trivas och prestera under ens yrkesliv. Det handlar om att ta reda på mer vem man är, vad man kan och hur man ska välja.

Hon visade också ett skriftligt verktyg att ta reda på ens personliga egenskaper och vad KTH karriär kan erbjuda för stöd för studenter på KTH.

Tack för en spännande och givande föreläsning, Elin!

elin-fellers

Elin Fellers

 

Länk till KTH Karriär:  Om KTH Karriär

Föreläsning om stress för studenter

Rusta- projektet på KTH hade 170127 bjudit in psykologen Bella Stensnäs att tala om stress och stresshantering för projektets studenter och utvald personal på KTH. Fokus var stress och sätt att hantera denna för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, främst personer med Asperger.

bella_fotoBella arbetar sedan många år på Stressmottagningen där de arbetar med att rehabilitera människor med utmattningssyndrom och stress och hon driver även en egen psykologfirma inom snarlikt verksamhetsområde.

Vi var totalt 15 personer närvarande, varav 8 studenter som lyssnade i ca 1,5 tim. Bella berättade bl.a. om hur stress uppkommer, utmattningssyndrom, att tolka sina egna signaler på stress samt gav konkreta tips på strategier.

Att vara student är stressande i sig, men Bella visade på att det finns saker man kan göra både för att förebygga stress och i stunden.

Några exempel från Bellas föreläsning:

 • Att arbeta hårt är enligt aktuell forskning inte farligt för hälsan, det är återhämtning som är nödvändig för att man ska klara stress utan ohälsa. God sömnkvalitet är också viktig för återhämtning.

 • Att lär sig tolka sina egna signaler på stress är ett bra sätt att kunna lära sig hantera den i tid.
 • Vad man får återhämtning av är individuell och innebär inte bara vila, tvärtom är aktivitet ofta bra. Det kan vara en promenad, lyssna på musik etc. Att ta reda på vad som ger respektive tar energi (grader av ”pigghet”) är ett bra sätt att skapa förutsättning för återhämtning.
 • Bella införde begreppet ”randiga dagar”, som innebär att man planerar in varvar återhämtning med aktiviter under en dag för att kroppen ska orka.
 • Det finns idag enligt Bell bra professionell hjälp att få kring stress, att börja med sin vårdcentral är ett första steg.

Sammantaget en väldigt givande och uppskattad föreläsning i ett ämne som berör oss alla! Tack Bella!

Länkar:
Stressmottagningen:  WWW.stressmottagningen.nu
Bellas företag: Prospera Psykologkonsult AB

Skrivet av: Jörgen