Föreläsning om stress för studenter

Rusta- projektet på KTH hade 170127 bjudit in psykologen Bella Stensnäs att tala om stress och stresshantering för projektets studenter och utvald personal på KTH. Fokus var stress och sätt att hantera denna för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer, främst personer med Asperger.

bella_fotoBella arbetar sedan många år på Stressmottagningen där de arbetar med att rehabilitera människor med utmattningssyndrom och stress och hon driver även en egen psykologfirma inom snarlikt verksamhetsområde.

Vi var totalt 15 personer närvarande, varav 8 studenter som lyssnade i ca 1,5 tim. Bella berättade bl.a. om hur stress uppkommer, utmattningssyndrom, att tolka sina egna signaler på stress samt gav konkreta tips på strategier.

Att vara student är stressande i sig, men Bella visade på att det finns saker man kan göra både för att förebygga stress och i stunden.

Några exempel från Bellas föreläsning:

  • Att arbeta hårt är enligt aktuell forskning inte farligt för hälsan, det är återhämtning som är nödvändig för att man ska klara stress utan ohälsa. God sömnkvalitet är också viktig för återhämtning.

  • Att lär sig tolka sina egna signaler på stress är ett bra sätt att kunna lära sig hantera den i tid.
  • Vad man får återhämtning av är individuell och innebär inte bara vila, tvärtom är aktivitet ofta bra. Det kan vara en promenad, lyssna på musik etc. Att ta reda på vad som ger respektive tar energi (grader av ”pigghet”) är ett bra sätt att skapa förutsättning för återhämtning.
  • Bella införde begreppet ”randiga dagar”, som innebär att man planerar in varvar återhämtning med aktiviter under en dag för att kroppen ska orka.
  • Det finns idag enligt Bell bra professionell hjälp att få kring stress, att börja med sin vårdcentral är ett första steg.

Sammantaget en väldigt givande och uppskattad föreläsning i ett ämne som berör oss alla! Tack Bella!

Länkar:
Stressmottagningen:  WWW.stressmottagningen.nu
Bellas företag: Prospera Psykologkonsult AB

Skrivet av: Jörgen

 

Mattestöd fortsätter våren 2017

matte

Rusta- projektets satsning på att erbjuda stöd i matematik till de studenter med funktionsnedsättning har nu påbörjats igen, efter ha provats förra terminen med gott resultat och ökat antal närvarande studenter.

Tanken är att en gång i veckan kl 15:15 – 17:00 kan studenter från Rusta och Funka utan anmälan komma och få stöd i ämnet matematik, i en lugnare miljö och mindre grupp. Lärare är Tam Vu, en erfaren och examinerad civilingenjör/lärare.

 

Student i Rusta- projektet med på TV

Henrik är student på KTH. Han är en av våra fantastiska studenter som är med i Rusta-projektet.

Under 2016 var han och 3 andra kreativa personer med Asperger med i  Utbildningsradions intervjuserie ”Jag funkar”, som du nu kan se på UrPlay: http://urplay.se/program/197219-jag-funkar-henrik

”Henrik studerar bioteknik på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och filmar alla sina föreläsningar. Henrik har adhd och asperger vilket gör att han har svårt att fokusera på lektionerna. Genom att filma föreläsningar har Henrik arbetat runt sina diagnoser och kan ta till sig undervisningen i den takt som passar honom. Henrik får också stöd från KTH för att lyckas med utbildningen, bland annat en mentor som kan hjälpa till med studierna.”

De andra personerna är inte med i vårt Rusta- projekt, men likväl är deras skildringar mycket sevärda.

Respektive avsnitt tar ca 8-10 min.

ur

 

 

Besök på Lunaskolan Östra gymnasium

Vi från Rusta- projektet besökte Lunaskolan Östra på Lidingö 161214, efter att blivit inbjudna av specialpedagogen Eva Lidblad och studievägledaren Cecilia Ringnér.

Monica utanför den vackra fasaden till skolan.

Skolan är en har elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med vårt besök var att ge information om vilket stöd man kan få på högskolan, studieteknik, strategier och hjälpmedel i studier och vardag samt kort berätta om Rusta-projektet.

12 elever och fyra personal kom och lyssnade och ställde många bra frågor under ca 1,5 timme. Det vi som arbetar med stöd till studenter på KTH tar för givet, inser man i en annan sammanhang inte alls är så självklart! Vi fick med oss många bra funderingar som vi tar med oss till vårt arbete på KTH och återigen ett intryck att ett utökat stöd som Rusta efterfrågas.

Ett utkast på funderingar och frågor vi fick:

  • Vad kan man bli om man pluggar till ingenjör? Första frågan vi fick och den låg nästan sist i vår presentation. Klart man ska börja med den, det vill säga VARFÖR.
  • Handbok- vad är det? Betydelsen av ordet. Inte alls så självklar, som vi tror.
  • Om det ofta är jobbigt att läsa 2-3 kurser parallellt på KTH, varför läser man inte bara en i stället?
  • Övergången från gymnasiet till högskolan kan ofta vara svår på grund av omställningen. Vad kan vi på gymnasiet göra för att förbereda våra studenter för högskolan?  Det gavs bra exempel på att det finns universitet som har introduktions- eller preparandkurser för studenter, t.ex. Stockholms universitet som har en introduktionskurs för studenter med funktionsnedsättning.

Tack för att vi fick besök er och för nya uppslag!

Besök från Linköpings universitets Studenthälsa

Vi i Rusta- projektet hade igår ett mycket trevligt och intressant besök från Linköping. Det var verksamhetschefen Gunilla Johannson och samordnaren Malin Nestor som gästade oss.

Samordnarna för studenter med funktionsnedsättning är på Linköpings universitet organiserade under studenthälsan som ligger centralt på universitet. De har 11 anställda varav 3 är samordnare. De jobbar mycket förebyggande och har många kurser och workshops för studenterna. På KTH är det annorlunda organiserat då deras studenthälsa är outsourcad.

 

 

Image

Höstterminen har startat

Nu går Rusta projektet in på sitt sista år och vi skall nu knyta ihop och förpacka det vi lärt oss under dessa spännande år.

Nytt för studenterna i höst är, att vi nu sätter igång med ”mattestöd” en gång i veckan i den lokal vi har till förfogande. Det kommer att vara en ny ut examinerad civilingenjör lärare som kommer stå för stödet. Vi kommer även erbjuda andra asperger studenter som inte är inskrivna i Rusta, att ta del av detta erbjudande.